Skip Navigation Links
 
 
  Splošni pogoji uporabe portala www.uni-info.si

Objavljanje podatkov, oglasov in drugih vsebin uporabnikov
Spletne strani  UNI-INFO na portalu www.uni-info.si omogočajo oglaševanje in objavljanje podatkov uporabnikov portala. UNI-INFO v nobene primeru ne jamči za točnost in vsebino navedb, objavljenih s strani uporabnikov. Pri navedenih vsebinah UNI-INFO zagotavlja zgolj tehnične možnosti za objavo. UNI-INFO si pridržuje pravico, do umika oziroma izbrisa informacij, ki bi imele v kakršnem koli smislu neprimerno, žaljivo ali škodljivo vsebino, brez predhodnega obvestila avtorja takšne vsebine. Pri vseh objavljenih vsebinah si  UNI-INFO pridržuje pravico do spremembe objavljenih vsebin, v smislu prilagoditve le teh pogojem in možnostim objave, brez predhodnega obvestila avtorju vsebine. Objava več brezplačnih oglasov enakega tipa na bližnji  lokaciji ni dovoljena. Objava povezav na druge spletne strani ni dovoljena. Objava fotografij, ki ne prikazujejo neposredno oglaševanih prostorov ni dovoljena. Ponovni vpis brezplačnega oglasa možen po preteku 14 dni.

Čas objave oglasov in vsebin uporabnikov
Vsebine in oglasi, ki jih objavijo uporabniki imajo le ti možnost kadarkoli izbrisati in spremeniti, v kolikor se izkažejo kot njihovi lastniki z pripadajočim geslom. UNI-INFO si pridržuje pravico, da po lastni presoji in v skladu z potrebami za ažurnost spletnih strani vsebine umakne kadarkoli brez obvestila lastniku objave. UNI-INFO ni v nobenem primeru dolžan skrbeti za ažurnost oglasov in objav uporabnikov.

Plačani oglasi
V primeru plačane objave UNI-INFO uporabniku zagotavlja možnost enkratne objave oglasa za določeno časovno obdobje. UNI-INFO v nobenem primeru ni dolžan povrniti stroškov objave v kolikor je oglas pred pretekom plačanega obdobja umaknjen iz objave s strani naročnika ali pa s strani sistema zaradi nepotrditve veljavnosti oglasa s strani naročnika, v kolikor je to za določeno stran zahtevano. Naročnika oglasa ima pravico do poteka plačanega obdobja isti oglas kadarkoli ponovno aktivirati. Dnevi plačanega obdobja se štejejo od plačila objave, ne glede na aktivnost ali neaktivnost oglasa. V primeru izbrisa oglasa s strežnika s strani naročnika neizkoriščeno plačano obdobje objave zapade. 

Omejitev odgovornosti
UNI-INFO se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Ker obstajajo na spletnih straneh UNI-INFO določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z UNI-INFO in nad katerimi UNI-INFO nima nadzora, UNI-INFO ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. UNI-INFO si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani objavljenih na spletni strani www.uni-info.si kadarkoli, na kakršenkoli nacin, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

Varstvo osebnih podatkov
UNI-INFO ne zahteva osebnih podatkov ter kakršnih koli podatkov in drugih vsebin, ki jih naložijo uporabniki ne obdeluje. Šteje se, da uporabnik z klikom na prazno okence ob prijavi za soglašanje s pogoji uporabe in klikom na gumb "Potrdi", v celoti soglaša s pogoji uporabe spletne strani. Uporabnik dovoljuje, da se njegov naslov elektronske pošte uporablja za posredovanje sporočil drugih uporabnikov in sporočil o stanju oglasa. Naslov elektronske pošte uporabnika na spletni strani ni viden. Uporabnik dovoljuje, da se podatki vpisani v spletno stran hranijo, dokler jih sam ne izbriše ali zahteva njihov izbris. Uporabnik se mora za kakršen koli zahtevek izkazati kot lastnik elektronskega naslova s katerim se je prijavil. Zahtevek za brisanje uporabniškega računa lahko poda uporabnik kadarkoli z priporočeno pisemsko pošiljko naslovljeno na naslov UNI-INFO. Izbris podatkov se izvede v roku 30 dni od prjetja zahtevka.

Varovanje podatkov in zasebnosti
UNI-INFO spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse podatke, dobljene preko spletnega mesta www.uni-info.si, skrbno varoval in da jih ne bo posredoval tretjim osebam. Spoštujemo zaupnost vaših podatkov, zato bomo storili vse potrebno, da jo zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Društvo UNI-INFO se tudi zavezuje, da bo varovalo zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Podatke o uporabi spletnega mesta, ki se bodo zbirali avtomatsko in ne omogocajo vpogleda v osebne podatke, bomo uporabili z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta. Spletna stran ne uporablja "kolačkov", ki se shranijo na računalnik uporabnikov v nikakršne druge namene kakor isključno za hranjenje uporabniških nastavitev uporabnikov, brez uporabe kakršnih koli osebnih podatkov.

Avtorske pravice
Vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, je dovoljeno pregledovati in reproducirati za lastne potrebe. Ne sme pa se jih spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne, niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja  UNI-INFO. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh spletnih strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo na teh spletnih straneh, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je društvo UNI-INFO, oziroma povezane osebe. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Ostalo
UNI-INFO si pridržuje pravico, do začasne ali trajne omejitve brezplačne uporabe uporabnikom, ki bi kakorkoli ravnali v nasprotju s pravili objave ali navodili administratorja portala ali bi na kakršen koli način žalili uporabnike, administratorje portala ali druge osebe.

Sprememba splošnih pogojev
UNI-INFO si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev. Novi splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave le teh na spletni strani www.uni-info.si. Ob vsaki spremembi teh pogojev bo nova prijava uporabnikov pogojena z strinjanjem z veljavnimi splošnimi pogoji.

Februar, 2018
  
Copyrigh 2004 - 2012 UNI-INFO. Vse pravice pridrzane
Oglasevanje I Splosni pogoji I Kontakti I